Belangrijke informatie voor 2019
(contracten met zorgverzekeraars)

Geachte bezoeker van Fysiotherapie Body in Motion,

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.

Wat is de reden van de actie?

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet. Zowel onze praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en zijn tot de conclusie gekomen dat we het komende jaar minder contracten zullen tekenen. In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten we nog wel hebben en welke niet.

Consequenties voor u als cliënt:

Stel:

U bent verzekerd bij Univé. Univé is een onderdeel van VGZ. Wij hebben geen contract met VGZ, maar u wilt vanwege persoonlijke redenen niet weg bij VGZ. Dan kunt u in plaats van een naturapolis kiezen voor een restitutiepolis. Hier betaalt u iets meer voor en betekent dat u ook bij ongecontracteerde zorgverleners terecht kunt en daar een eerlijke vergoeding voor terug krijgt. Informeert u bij uw verzekering over de kosten van deze restitutiepolis.

Voor 2019 tekenen we de volgende contracten WEL:

Voor 2019 tekenen we de volgende contracten NIET:

Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan aan één van ons wat het beleid voor 2019 zal zijn.
Ik hoop dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u meer informatie willen, kunt u ons dat altijd vragen.


Met vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie Body in Motion